Apsāju ceļš

31.01.2013

Meža autoceļš „Apsāju ceļš” būve, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads