Rugāju ciems

15.02.2013

Ūdensapgādes infrastruktūras attīstība Rugāju novada Rugāju ciemā