Vīksnas ciems

15.02.2013

Ūdenssaimniecības attīstība Vīksnas pagastaa Vīksnas ciemā