Grūšļevas ciemats

Kanalizācijas tīklu un ūdensapgādes tīklu izbūve, kanalizācijas sūkņu stacijas un attīrīšanas iekārtu remonts Grūšļevas ciematā, Briežuciema pagastā, Balvu novadā

Autoserviss „Robežlejas”

Ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu, artēzisko aku urbšana un aprīkošana ar min jaudu 2.5 l/s, dzeramā ūdens atdzelžošanas ēku izbūve un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana ar min jaudu 6 m3/st autoservisā „Robežlejas” Kocēnu novada Kocēnu pagastā

Pagasts „Kaimiņi”

Iekšējo un ārējo ūdensvadu, kanalizācijas tīklu, apkures un vēdināšanas sistēmas izbūves darbi sociālajā aprūpes centrā „Kaimiņi” Brenguļu novada Brenguļu pagasta „Kaimiņi”.

Stacija Lielvārdē

Bioloģisko NAI ar jaudu 2x100+200 m3/dnn, kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu 200 m3/ dnn, kanalizācijas tīklu 3200 m, ūdensapgādes tīklu 3260 m izbūve, ŪAS un NAI teritorijas labiekārtošana, pievadceļu izbūves darbi NBS gaisa spēku stacijā Lielvārdē, Lielvārdes novadā