Kvarcoīdās šķiedras vienstadijas ēkas rekonstrukcija

Ventilācijas sistēmu izbūve gaisa kvalitātes prasību nodrošināšanai diega izstrādes vietās 100000 m3/h. Aukstumiekārtas Q=500 kW montāža, iekšējo un ārējo aukstā un karstā ūdensvada sistēmu 755 m montāža, apkures sistēmas montāža, siltummezgla Q= 600 kW.

Auto servisi

Kravas auto serviss ’’Jaunmeijas’’, vieglo auto serviss ’’Kalnmeijas’’, Kocēnu pagasts. Ārēji UK tīkli, drenāža 1600m, iekšējie UK tīkli 682 m, piesārņoto lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 15 L/sek, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas 3,5 m3/h, Katlutelpa 200 kW , apkures un vēdināšanas sistēmas.

Būvapjoma piebūve ēkai

3.stāva būvapjoma piebūve ēkai un 3.stāva līmeņa izbūve biroja telpām. Ārējo ,iekšējo UK tīklu 300 m izbūve, ventilācijas sistēmu 4500 m3/h, apkures un kondicionēšanas sistēmu izbūve.