Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā, vienkāršota rekonstrukcija

13.03.2013

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā, Jumaras 195/1 vienkāršota rekonstrukcija. Iekšējo maģistrālo ūdensvadu tīklu 645 m, maģistrālo apkures cauruļvadu 955 m ,siltummezgla 400 kW izbūve.