Kvarcoīdās šķiedras vienstadijas ēkas rekonstrukcija

13.03.2013

Ventilācijas sistēmu izbūve gaisa kvalitātes prasību nodrošināšanai diega izstrādes vietās 100000 m3/h. Aukstumiekārtas Q=500 kW montāža, iekšējo un ārējo aukstā un karstā ūdensvada sistēmu 755 m montāža, apkures sistēmas montāža, siltummezgla Q= 600 kW.