Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija

13.03.2013

Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija Cēsīs no siltuma kameras TK 19- līdz siltuma kamerai TK 21 Cēsīs, Cēsu nov. Dn300, 510 m.