Ūdensapgāde un kanalizācijas sistēmu būvniecība

Gulbenes

Gulbenes Gulbenes ūdenssaimniecības attīstība II kārta ...
Lasīt Vairāk

Dzelzavas ciems

Dzelzavas ciems Ūdensapgādes un kanalizacijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciemā, Madonas novadā ...
Lasīt Vairāk

Ošupes pagasts

Ošupes pagasts Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības ...
Lasīt Vairāk

NBS Kājnieku skolas 1. Un 2.

NBS Kājnieku skolas 1. Un 2. NBS Kājnieku skolas 1. Un 2. Kārtas lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, četru ēku demontāža ...
Lasīt Vairāk

Rugāju ciems

Rugāju ciems Ūdensapgādes infrastruktūras attīstība Rugāju novada Rugāju ciemā ...
Lasīt Vairāk

Barkavas ciems

Barkavas ciems Ūdenssaimniecības attīstība madonas novada, Barkavas pagasta, Barkavas ciemā ...
Lasīt Vairāk

Vīksnas ciems

Vīksnas ciems Ūdenssaimniecības attīstība Vīksnas pagastaa Vīksnas ciemā ...
Lasīt Vairāk

Grūšļevas ciemats

Grūšļevas ciemats Kanalizācijas tīklu un ūdensapgādes tīklu izbūve, kanalizācijas sūkņu stacijas un attīrīšanas iekārtu remonts Grūšļevas ciematā, Briežuciema pagastā, Balvu ...
Lasīt Vairāk

Autoserviss „Robežlejas”

Autoserviss „Robežlejas” Ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu, artēzisko aku urbšana un aprīkošana ar min jaudu 2.5 l/s, dzeramā ūdens atdzelžošanas ...
Lasīt Vairāk

Pagasts „Kaimiņi”

Pagasts „Kaimiņi” Iekšējo un ārējo ūdensvadu, kanalizācijas tīklu, apkures un vēdināšanas sistēmas izbūves darbi sociālajā aprūpes centrā „Kaimiņi” Brenguļu novada ...
Lasīt Vairāk

Stacija Lielvārdē

Stacija Lielvārdē Bioloģisko NAI ar jaudu 2x100+200 m3/dnn, kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu 200 m3/ dnn, kanalizācijas tīklu 3200 m, ...
Lasīt Vairāk