Sociālā atbildība

Līdzīgi citiem uzņēmumiem, „Rubate” pievērš uzmanību saiknei ar sabiedrību. Mēs šo atbildību, dalīšanos ar mūsu darba augļiem, uzskatām par savu pienākumu. Mēs šādā veidā vēlamies iedrošināt arī citus, veltīt savu laiku un “augļus” cilvēkiem un kopienām, kuras ir mūsu rītdienas veidotāji, kā arī tiem kam nepieciešama palīdzība.

Atbalsts vietējām kopienām
Gan uzņēmuma, gan darbinieku personiskā līmenī notiek aktīvi centieni veicināt plašāku iesaisti vietēja mēroga organizācijās, kā arī to apstākļu uzlabošanos.

Atbalsts sporta organizācijām
Dalība un panākumi sporta sacensībās iedvesmo mūs, līdzi jūšana saviem favorītiem vairo patriotismu un panākumu gadījumā dod iespēju organizēt sporta pasākumus pie mums.

Sociālā palīdzība senioriem
Bez vēstures nav nākotnes, mēs vēlamies pievērst uzmanību mūsu veco ļaužu pieredzei, dzīves gudrībai un tās īpašajai vērtībai šodienā, kā arī cienīt, godāt un neaizmirst mūsu saknes, bez kurām mēs un mūsu bērnu nebūtu, atbalstot seniorus ikdienas solī.