Kvarcoīdās šķiedras vienstadijas ēkas rekonstrukcija

Kvarcoīdās šķiedras vienstadijas ēkas rekonstrukcija

Ventilācijas sistēmu izbūve gaisa kvalitātes prasību nodrošināšanai diega izstrādes vietās 100000 m3/h. Aukstumiekārtas Q=500 kW montāža, iekšējo un ārējo aukstā un karstā ūdensvada sistēmu 755 m montāža, apkures sistēmas montāža, siltummezgla Q= 600 kW.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *